Educational & social

Hokej nebo škola? Jde o současný problém – spojení tréninku a studia. Tréninková zátěž spolu se školou se někdy dá zvládnout těžko a v okamžiku, „když dojde na lámání chleba“, většinou zvítězí hokej a škola jde stranou. A protože jsme si vědomi, že se rodiče se svými hokejovými talenty dostávají do této situace velmi často, chce přijít rodičům naproti s pomocí, jak tento problém řešit. Ve spolupráci se střední školou v Telči jsme se rozhodli vytvořit všem hráčům podmínky, jak sladit hokej a školní povinnosti a vzniklo přímo v Telči středoškolské studium s maturitou ekonomicko - sportovního zaměření – MANAGMENT SPORTU A TRENÉRSTVÍ. Na tuto školu se můžete přihlásit od školního roku 2016/2017 a v prvním roce se týká hráčů narozených v roce 2000/2001.

Cílem tohoto projektu je pomoci při skloubení sportovní i vzdělávací stránky Vašich dětí. Studenti HTC budou moci v průběhu mezi svými tréninku využít volného času pod odborným vedením k přípravě do školy (napsání úkolů, vysvětlení nového učiva, doučení učební látky,...). Moc dobře jsme si vědomi faktu, že dospívající mládež nemůže být odkázaná pouze na lední hokej a je nutné se vzdělávat a připravovat se na zapojení do běžného života. Proto klademe velký důraz na vzdělání a celkový sociální aspekt. Naší snahou není pouze vychovávat špičkové hokejisty, ale také slušné a vzdělané lidi, kteří po skončení aktivní kariéry najdou uplatnění i v dalších oblastech. Věříme, že i tento fakt bude hrát velmi významnou roli při Vašem rozhodování.


STUDIUM SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Jedním z důležitých bodů je možnost kvalitního studia pro hráče nově vzniklé hokejové akademie v Telči. Střední odborná škola a Gymnázium Otokara Březiny jsou spolu s rozšířenou výukou jazyků a sportovních studií, zárukou kvality.

Telč disponuje dvěma základními školami s velmi dobrým zázemím, jedna sousedí se střední školou, která by měla být sportovního zaměření – MANAGMENT SPORTU A TRENÉRSTVÍ (velký obrázek dole). Přímo v areálu obou škol je nová sportovní hala, fotbalové hřiště a v krátkém časovém horizontu budou ještě modernizována a vybudována další sportoviště – stickhandlingové hřiště, běžecká dráha, umělá tráva, tenisové hřiště. Cílem vzdělávacího programu je dát hráčům vzdělání se sportovním zaměřením, které mohou využít po skončení aktivní hráčské kariéry. Akademie nezapomíná ani na vzdělávání trenérů, v jehož rámci bude úzce spolupracovat s Univerzitním centrem v Telči.


 

 

 

Kontaktní formulář