Sport medicine

Sportovně medicínská oblast je pro sportovce velmi důležitá. Projekt Hockey Talent Center pečuje o hráče i po zdravotní stránce. Spolupracujeme s předními sportovními lékaři, fyzioterapeuty a dalšími odborníky v tomto oboru. Hráči jsou pod neustálým lékařským dohledem, jsou podrobeni řadě funkčních a motorických testů, které sledují jejich zdravotní stav i fyzickou připravenost. Nabízíme také preventivní péči s cílem předcházet vývoji degenerativních změn kloubů a páteře. U hráčů dbáme na pečlivou regeneraci, kompenzačními cviky či protahováním zkrácených partií předcházíme zraněním, ale v případě, že dojde k zranění hráče, nezapomínáme ani na rehabilitaci a postupné zatěžování hráče v tréninkovém procesu.


MOTORICKÉ TESTY

V obsáhlém programu Hockey Talent Center Telč je i specifické testování a to na suchu i na ledě, inspirujeme se zejména testováním mladých hráčů pro DRAFT NHL SCOUTING COMBINE, ale používáme i řadu dílčích testů, které vypovídají o motorických schopnostech hráče jako je rovnováha, rozsah pohyblivosti, výbušnost, agility.

Také máte obavy z různých testů?
Jednoduchá rada, seznamte se s nejpoužívanějšími a připravte se na ně!

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA

U hráčů sledujeme i funkční aspekty těla. K tomu nám slouží jednotlivé testy, které vyhodnocují specialisté a podrobně vyhodnotí trénovanost daného jedince, ale i odhalí případné zdravotní problémy. Na základě těchto výsledků pak upravujeme tréninkový proces tak, abychom zlepšili celkovou kondiční připravenost hráčů na sportovní výkon.


REGENERACE

Regenerace je nedílnou součástí tréninkového procesu každého sportovce. Po hráčích je vyžadováno maximální nasazení během tréninků a proto je nutné se co možná nejrychleji zbavovat únavy. K tomu nám poslouží moderně vybavené regenerační pracoviště, kde hráči mohou využít hydro-masáže, vířivé vany a další procedury.


REHABILITACE

V případě zranění některého hráče jsme schopni zajistit adekvátní léčebné vyšetření a poté se postarat o rehabilitační procedury tak, aby se mohl hráč co nejdříve zapojit zpět do tréninkového procesu. Hráč má poté nastaven individuální režim dle druhu a doby léčení.

Sportovně medicínská oblast je pro sportovce velmi důležitá.
Projekt Hockey Talent Center pečuje o hráče!


Kontaktní formulář