ANALÝZA VÝKONU

Žádný špičkový sportovní výkon se neobejde bez dokonalé zpětné vazby, jak pro sportovce samotné, tak pro jejich trenéry. V kolektivních i individuálních sportech je tato zpětná vazba nesmírně důležitá a poskytuje nám informaci, jakým způsobem se zaměřit na další rozvoj sportovce a jeho tréninkový proces. Snahou je vytvořit co největší progres s ohledem na další utkání a celkový rozvoj jednotlivce v jeho sportovní činnosti. V nabídce hokejového centra je hned několik analýz výkonnosti, se kterými se můžete seznámit na HTA Video.com.

SPECIÁLNÍ TESTOVÁNÍ

V dnešní době se žádný špičkový sportovní výkon neobejde bez kontroly efektivity tréninkového procesu. Abychom mohli u sportovců co nejlépe sestavovat tréninkové plány, je nutné provádět kontrolu trénovanosti každého sportovce. K tomu nám slouží elektronicky měřené standardizované testy, které jsou zaměřeny na speciální činnosti v daném sportovním odvětví. Testování hráčů ledního hokeje je prováděno přímo na ledě a je zaměřeno na nejdůležitější aspekty herního výkonu. Získáváme tak aktuální informace o konkrétním hráči, na jejichž základě jsou sestaveny tréninkové plány pro následující období.


Seznam vlastních bruslařských testů na ledě:
(všechny níže uvedené testy jsou měřeny elektronicky s přesností na setinu sekundy)

Hokejové bruslení / akcelerace bez kotouče

Akcelerace, neboli zrychlení, patří mezi nejdůležitější aspekty ledního hokeje. V dnešním moderním pojetí tohoto sportu se uplatňují hráči s rychlým a výbušným startem, kteří dokáží v krátkém časovém intervalu vyvinout maximální rychlost bruslení. Tento test je zaměřen na zrychlení hráče v přímé jízdě bez kotouče. Tento test nám odhalí rychlostně-silové dispozice hráče.

 


Hokejové bruslení / jízda v oblouku bez kotouče

Bruslení v oblouku je stejně důležité jako bruslení v přímé jízdě. Hráči, kteří v této části vynikají, dominují. Má zásadní vliv na celkovou rychlost hráče a je využitelný při přebruslení hráče v situaci jeden na jednoho či vybruslení z rohu. Velmi důležitá je technika bruslařského kroku v krátkém oblouku a technika překládání. Test jsem zvolil na kruhách pro přesné a snadné jeho snadné vytyčení dráhy.

 


Hokejové bruslení / jízda v oblouku s kotoučem

Bruslení v obloucích s kotoučem vyžaduje zvýšené nároky na každého hráče. Uplatňují se tak nejen bruslařské dovednosti, ale také kvalita vedení kotouče v obloucích. V tomto testu klademe velký důraz i na krytí.


Hokejové bruslení / jízda v oblouku vzad

Bruslení v oblouku v jízdě vzad je stejně důležité jako bruslení v přímé jízdě vzad. Má zásadní vliv na celkovou rychlost hráče a je závislé na celé řadě faktorů. Velmi důležitá je technika bruslařského kroku v oblouku a technika překládání.


Hokejové bruslení / jízda v oblouku vzad s kotoučem

Bruslení vzad v obloucích s kotoučem vyžaduje zvýšené nároky na každého hráče. Uplatňují se tak nejen bruslařské dovednosti, ale také kvalita vedení kotouče v obloucích.


Hokejové bruslení / Přechody

Jedná se o bruslení v přechodech z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed. Je to činnost, ke které dochází velmi často během každého utkání, zároveň dává hráči velmi dobrý předpokladem pro sledování hry. Pokud hokejista zvládá tyto přechody technicky správně a dokáže je v patřičné rychlosti využívat, získává výhodu před ostatními. Právě tento prvek výrazně ovlivňuje hráčův pohyb v utkání.

Jeden příklad z praxe, asi půl roku jsem připravoval hráče, který když přijel na individuální výuku poprvé (hráč kategorie mladší dorost) při testu přechodů 3x upadl a nedokončil jej. Po několika intenzívních bruslařských výukách dosáhl výrazného zlepšení ve všech kontrolních testech, téměř všechny disciplíny z více jak 100 testovaných hráčů vyhrál, včetně zmiňovaných přechodů a rychlostně by držel krok i s řadou seniorů profesionálů! A i když měnit techniku bruslení je ve starším věku výrazně složitější jde to. Jak se říká “Nikdy není pozdě!“.

 


Hokejové bruslení / přechody s kotoučem

Jedná se o bruslení s kotoučem v přechodech z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed. Tato činnost s kotoučem vyžaduje zvýšené nároky na každého hráče. Uplatňují se tak nejen bruslařské dovednosti, ale také kvalita vedení kotouče v obloucích.


Hokejové bruslení / Komplexní standardizovaný test v jízdě vpřed

Jedná se o komplexní test bruslení, při kterém je důležitá jak jízda v přímé jízdě, tak jízda v oblouku. Důležitá je efektivní technika bruslařského kroku, plynulost provedení a celková kondiční připravenost daného hráče. Tuto formu testu jsem zvolil pro její komplexnost, ve které se projevuje všestrannost hráče (akcelerace, překládání vlevo, vpravo, přímá jízda), dále především dobrý skluz a dlouhý krok, včetně kondiční připravenosti. Tento test se vyznačuje snadnou a rychlou přípravou na každém stadionu.


Test vedení kotouče

Tento test je zaměřen na komplexní vedení kotouče, dribling, vedení kotouče v oblouku a kličkování. Je spojen s bruslařskými dovednostmi a vyžaduje po hráčích vedení kotouče v přímé jízdě vpřed, v přímé jízdě vzad i jízdě v oblouku či kličkování. Důležitá je efektivní technika vedení kotouče, její spojení s bruslením a plynulost provedení. Odhaluje zejména hráčovy nedostatky ve vedení kotouče.

Kontaktní formulář