Trénink na ledě

Trénink na ledě patří mezi stěžejní body HTC Telč. Snahou projektu je hráče rozvíjet co nejefektivnější formou a stimulovat jejich hokejové dovednosti. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj základních hokejových dovedností: bruslení, vedení kotouče, střelba, ale i na různé herní situace. V programu nachází své místo i dělený trénink, kde se věnujeme cíleně a samostatně obráncům, útočníkům ale i brankářům. Úplnou samozřejmostí je sledování rozvoje kondičního efektu. V rámci tréninků využíváme nejmodernější pomůcky, jako jsou sporttestery. Získané výsledky analyzujeme pomocí podrobné analýzy tréninkového procesu, hojně využíváme elektronickou časomíru švýcarské výroby pro rychlostní trénink, jejíž součástí je i program na analýzu progresu rozvoje rychlosti.


BRUSLENÍ

Moderní trendy hokejového bruslení jsou efektivně předávány v souvislostech s dalšími činnostmi – vedení kotouče, střelbou, situacemi jeden na jednoho, osobním soubojem, obrannými činnostmi, ale plně respektují jednotlivé zóny hrací plochy. Hokejové bruslení je jednou z nejobtížnějších činností, vyžaduje dlouhou dobu nácviku a jeho zvládnutí je závislé na množství různých činitelů. Kvalitní hráč současnosti je přímo závislý na vynikajícím zvládnutí všech bruslařských dovedností. Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny další činnosti a jeho zvládnutí podmiňuje dosaženou úroveň technických i taktických dovedností. V bruslení se zaměřujeme na tyto prvky: Jízda vpřed, zastavování v jízdě vpřed, vyjíždění oblouků a překládání vpřed i vzad, jízda vzad, zastavování v jízdě vzad, překládání vzad, obraty, starty, přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Technika bruslení, powerskating, efektivita bruslení, agility bruslení, trénink rychlosti na ledě, obratnostní bruslení, pohyb ve hře. Průpravné bruslařské cviky zaměřené na celkovou koordinaci, zejména pak na rovnováhu, výbušnost a sílu dolních končetin.


VEDENÍ KOTOUČE

Ovládání a kontrola kotouče patří po bruslařských dovednostech ke stěžejním dovednostem hráčů ledního hokeje a její zdokonalování prakticky nikdy nekončí. K základním individuálním dovednostem techniky hole a ovládání kotouče patří vedení kotouče, kličkování, klamání, přihrávání, příjem přihrávky se zpracováním kotouče a střelba. Pokud mladí hokejisté nemají dostatečně vytvořený a zafixovaný pohybový základ v ovládání kotouče, limituje je to v dalších individuálních činnostech jako je přihrávání a střelba.


STŘELBA

Střelba a kvalitní zakončení patří mezi základní hokejové dovednosti hráče ledního hokeje. Stejně tak jako v bruslení, nebo vedení kotouče i v tréninku střelby ji v rámci programu rozdělujeme na přesné části, které cíleně trénujeme. Tento postup je dobrý i pro pochopení hráčů, jak mohou pracovat na kterékoli části střelby s cílem zlepšit zakončení. Samozřejmě na cestě k dávání branek v utkání je třeba hned několik kroků - učit techniku střely, přesnost střely, razanci střely, vystřelit pohotově (rychle - po zpracování, dorážení), uvědomit a osvojit si jednotlivé střelecké prostory, zákonitosti střeleckých úhlů, umět zakončit pod tlakem a samozřejmě překonat brankáře v utkání. Vychovat výborného střelce není dílem náhody, ale soustavná práce na všech částech střelby!


HERNÍ SITUACE

Náplní tréninků na ledě je i nácvik různých herních situací. Rovnovážné a nerovnovážné herní situace jsou nedílnou součástí tréninkového procesu našich hráčů. Proto, abychom se dokázali propracovat do střelecky výhodných pozic, nestačí pouze dobře manévrovat a přihrávat si, ale je nutné přehrát alespoň jednoho soupeřova hráče (individuálně, nebo kombinací) a vytvořit si v daný okamžik a určité části hřiště početní výhodu, kterou můžeme využít ke vstřelení branky či získání území. Uvolňování hráče s kotoučem, ale i bez kotouče v časoprostorovém tlaku jsou nosným prvkem herních situací.


Kontaktní formulář