CHCETE LÉPE A RYCHLEJI BRUSLIT?

Broušení bruslí

Broušení je kompromisem mezi hloubkou žlábku a rychlostí. Čím hlubší žlábek tím se nůž více zařezává do ledu a hráč je pomalejší, avšak brusle má výborné vedení i kontrola. Naopak příliš mělký žlábek bude sice rychlejší, avšak může mít za následek horší vedení brusle a její kontrolu.

Současné broušení bruslí vyžaduje doslova vědecký pohled, technika broušení bruslí se neustále vyvíjí a špičkoví hokejisté musí mít své brusle kvalitně připraveny. Žlábek musí být vykrojený přesně podle jejich představ s hranami ostrými jako břitva.

Jaký si tedy vybrat žlábek?

Už samotný výběr brusle s vhodným žlábkem na nožích brusle je alchymií. Je celá škála “žlábků” ze kterých si můžete vybrat – ne jen ty které vidíte na obrázku. Každý z hráčů má svůj osobitý a specifický bruslařský styl a každému může vyhovovat něco jiného. Nejlépe se zorientujete, pokud si vždy necháte nabrousit brusle na přesně stanovený žlábek a vyzkoušíte, zda Vaší hře vyhovuje. Používají se konkrétní míry a to buď v milimetrech, nebo v palcích, odstupňovaných po ½ milimetru nebo 1/16 palce. Každá změna o 1mm pozmění úhel ostří brusle přibližně o 2,5°. Neméně důležitý je fakt, když si necháte nabrousit brusle automatickou bruskou, budete se moci na své brusle spolehnout a budou vždy stejně nabroušené. Máte li na svých bruslích stále stejný a osvědčený žlábek prodlužuje se životnost nožů. Jeden z nejdůležitějších bodů je mít obě hrany stejné a velice snadno poznáte, když tomu tak není. Pro dokonalý povrch a co nejmenší tření se v některých případech provádí i leštění žlábku, kdy je skluz vylepšen až o 10%.

Můj pohled na broušení ovlivnili dvě věci, nejprve zkušenost s rychlobruslaři, kteří využívají broušení bez žlábku. Přibližně jednomilimetrové ostří se brousí „na rovinu“ bez jakéhokoli žlábku. Nejprve Vám to přijde nelogické a říkáte si to nemůže na ledě rychlobruslaře v zatáčce udržet, pak když vidíte jakým způsobem jsou v zatáčce nakloněni, obavy Vás přejdou.

Poté zkušenost s profesionálními hráči a vynikajícími bruslaři, kteří téměř bez výhrady používají mělčí žlábek s cílem dosáhnout menšího tření a vyšší rychlosti.

Vždy když jsem měl ve výuce jako hosta profesionálního hráče, tak se pravidelně hovor svezl na broušení bruslí. U některých velmi rychlých hráčů mě až překvapilo, jaký důraz kladli na broušení, většinou v kombinaci mělký žlábek s upraveným profilem a velkou styčnou plochou.V bruslení je důležitý každý detail a mě velmi pomohla i změna stylu broušení s mělkým žlábkem. Poté jsem co nejvíc po ledě klouzal a nezařezával se moc hluboko do ledu.

Radek Dvořák, hráč NHL, reprezentant České republiky3.1.3 Profilování nožů (kolébka)

Dalším parametrem nože brusle profil. Profilování je vybroušení (kolébky) tvaru nože. Na noži je vytvořen oblouk a ten se pak dotýká ledu jen určitou částí. Vytvoření profilu je proces, který umožní hráči si vybrat jak velikou částí se bude nůž dotýkat ledu. Styčná plocha se pohybuje dle profilu přibližně od 40mm do 80mm je závislá nejen na zvoleném profilu, ale i velikosti nože. Větší "kolébka” umožňuje nižší plošné zatížení, což znamená vyšší rychlost, lepší vedení a více stability na ledu. Menší kolébka napomáhá lepší manévrovatelnosti a větší bruslařské obratnosti. Změna profilu výrazně mění rovnováhu i stabilitu. Brusle je již z výroby vyrobena s určitým základním profilem, který můžete profilováním změnit. Čím je radius větší, tím je úměrně větší styčná plocha. Neexistuje univerzální kolébka pro všechny. Hráči jsou různě vysocí, mají různou hmotnost, různý věk, jinak velikou nohu, jiné brusle, hrají na jiné pozici a máme jiné dispozice či schopnosti.

Co je kombinovaný profil?

Ze základních požadavků na tvar a broušení nože vyplývají poměrně protichůdné požadavky – například vyšší rychlost na úkor manévrovatelnosti. Většinou se požadavky řešili výběrem kompromisního tvaru a broušení nože. Pro bruslařské dovednosti využíváme jinou část nože. A proto se dá vhodnou kombinací dvou rozdílných poloměrů profilu vykompenzovat rozdílné požadavky na profil brusle. Kombinovaný profil je odlišný od standartního profilu a to zejména tím, že se skládá ze dvou rozdílných rádiusů. Kombinovaný profil dá hráči optimalizovanou účinnost prakticky pro všechny akce na ledě. Zvolením vhodného profilu můžeme výrazně zlepšit podmínky pro řadu bruslařských dovedností. Typ kombinovaného profilu se označuje v milimetrech například NEUTRAL PROFILE 30-60, nebo FORWARD LEAN PROFILE 35-60.

Kontaktní formulář