TELČ DNES NABÍZÍ ÚŽASNÉ MOŽNOSTI V HOKEJI NĚCO DOKÁZAT!

Velkou výhodou pro všechny, kteří milují hokej, je fakt , že v Telči působí dovednostní projekt Hockey Talent Academy a pořádá zde celou řadu hlavních campů které můžete pro svůj hokejový rozvoj využít. Dále zde vznikla v létě v roce 2018 celoroční akademie ICE DRAGONS TELČ a je určena pro hráče ve věku 10 – 15 let. Akademie vedená trenérem Jaromírem Pytlíkem poskytuje hráčům špičkové podmínky pro svůj hokejový a osobní rozvoj vše v návaznosti na místí školy. Hráči se účastní soutěží mladších a starších žáků. Úzce spolupracujeme s Hockey Talent Academy. Cílem projektu je zlepšit mladé hráče dovednostně, herně, ale i kondičně a připravit je na přechod do dorosteneckých kategorií. Jsme si jisti, že je v České republice spousta dobrých hráčů, avšak chybí jim špičkové podmínky a konkurenční prostředí, aby mohli ukázat své opravdové možnosti! Na chodu akademie se podílí řada špičkových odborníků v oblasti dovednostní výuky, kondiční přípravy, videorozborů a stravovaní.

Akademie má špičkový tréninkový plán blížící se plánu profesionálních hokejistů. V týdnu hráči absolvují 6 tréninků na ledě, 1 trénink v posilovně, 2 zápasy a trénink zaměřený na protažení a kompenzační cvičení. Samozřejmostí je před každým tréninkem či zápasem WARM UP pod dohledem kondičního trenéra.

Naše akademie spolupracuje s místní Základní školou Masarykova a s místním víceletým gymnáziem. Díky této spolupráci naše tréninky navazují bezprostředně na školu a hráč nezamešká školu ani trénink.

Hráči mají k dispozici odbornou péči v oblasti stravování pod dohledem RNDr. Pavla Suchánka, který je odborník na sportovní výživu.

Jen ti sportovci, jež jsou obeznámeni se správným stravováním, mohou dosahovat nejvyšších výsledků. Vždyť radost z pohybu či optimální úroveň výkonnosti může být jen tehdy, má-li tělo to, co potřebuje. Proto konzumace té správné výživy je hned vedle perfektně propracovaného tréninku to nejdůležitější co může sportovec pro své tělo udělat. Při sportování je velice neméně důležité klást důraz na vybírání správných potravin, a to nejenom při vysoce náročných výkonech. Skutečnost, že aktivní sportovci s velkým výdejem energie potřebují dbát na svou stravu pečlivěji, než většina běžné populace, je celkem logická a pochopitelná, přesto poslední průzkumy ukazují, že velké procento mladých hráčů zápasí s energetickou bilancí a zažívá většinou energetický deficit.

Sportovně medicínská oblast je pro sportovce velmi důležitá. Projekt Hockey Talent Center pečuje o hráče i po zdravotní stránce. Spolupracujeme s předními sportovními lékaři, fyzioterapeuty a dalšími odborníky v tomto oboru. Hráči jsou pod neustálým lékařským dohledem, jsou podrobeni řadě funkčních a motorických testů, které sledují jejich zdravotní stav i fyzickou připravenost. Nabízíme také preventivní péči s cílem předcházet vývoji degenerativních změn kloubů a páteře. U hráčů dbáme na pečlivou regeneraci, kompenzačními cviky či protahováním zkrácených partií předcházíme zraněním, ale v případě, že dojde k zranění hráče, nezapomínáme ani na rehabilitaci a postupné zatěžování hráče v tréninkovém procesu.

Pokud máte zájem o naši akademii pro bližší informace na telefon +420 702 131 647, e-mail: hanzak@hockeytalent.cz

Trénink na ledě

Trénink na ledě patří mezi stěžejní body HTC Telč. Snahou projektu je hráče rozvíjet co nejefektivnější formou a stimulovat jejich hokejové dovednosti. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj základních hokejových dovedností: bruslení, vedení kotouče, střelba, ale i na různé herní situace. V programu nachází své místo i dělený trénink, kde se věnujeme cíleně a samostatně obráncům, útočníkům ale i brankářům. Úplnou samozřejmostí je sledování rozvoje kondičního efektu. V rámci tréninků využíváme nejmodernější pomůcky, jako jsou sporttestery. Získané výsledky analyzujeme pomocí podrobné analýzy tréninkového procesu, hojně využíváme elektronickou časomíru švýcarské výroby pro rychlostní trénink, jejíž součástí je i program na analýzu progresu rozvoje rychlosti.

Hráči, kteří působí v našem hokejovém centru, mají zajištěnou soutěž nejen v rámci soutěží ČSLH, odpovídající jejich věku a výkonnosti, ale i pestrou konfrontaci se zahraničními kluby. Cílem projektu je hráčům zajistit kvalitní konfrontaci a hráče postupně připravit na případný přechod do vrcholového hokeje.

Máme bohaté zkušenosti s pořádáním mezinárodních utkání či turnajů. V minulosti jsme hráčům v rámci projektu World Talent Tournament zajistili konfrontaci v domácím prostředí i zahraničí s předními týmy z Finska, Švédska, Ruska, USA, Kanady, Slovenska, Slovinska, Německa, Dánska, Rakouska, Itálie a dalších zemí…

I trénink mimo led patří mezi klíčové faktory výkonu u hráče ledního hokeje. Z toho důvodu nemůže chybět ani v našem programu. V dnešní době se rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a koordinačních schopností stává nedílnou součástí přípravy každého hráče. Zaměřujeme se jak na trénink všeobecné připravenosti každého jednotlivce, tak především na efektivní cviky, které jsou specifické pro lední hokej. Na této části se podílí celá řada odborníků, kondičních trenérů, fyzioterapeutů, kteří na hráče působí a individuálně sestavují efektivní tréninkový program. K tréninku mimo led využíváme moderní posilovnu s řadou inovativních pomůcek, které trénink ještě více zpříjemní a zefektivní. Moderní posilovna je rozdělena na několik částí a je vybavena dle posledních trendů funkčního tréninku se zaměřením na lední hokej.

Kontaktní formulář